Dose Review

Sadržaj

Başlarken

Arka Plan

Dose Review, RT Planning Elements’ın herhangi birinden (ör., Multiple Brain Mets SRS) kaydedilen doz planlarını gözden geçirmenizi sağlar.

Önceki yazılım sürümü olan Dose Review 1.0 üçüncü taraf yazılımdan içe aktarılan doz planlarını gözden geçirmenizi sağlar.

Güvenlik Bildirimleri

Uyarı
Uyarı
Uyarı

DICOM Uyumluluğu

Yazılım, üçüncü taraf sistemlerine bilgileri göndermek için aktarma protokolü olarak DICOM 3.0 Merge kitaplığını kullanır. DICOM, farklı tedarikçi sistemleri arasında genel birlikte çalışabilirliği kolaylaştırır. Bu yazılımda kullanıldığı haliyle DICOM RT (Radyoterapi), iki veya daha fazla sistem arasında spesifik dijital görüntüler ve grafiksel veya görüntü dışı verilerin aktarımını işlemek için kullanılan en son DICOM nesneleri alt kümesidir.

Ayrıntılı bilgi için bkz. son DICOM Uyumluluğu bildirimleri: www.brainlab.com/DICOM.

Brainlab tarafından gerçekleştirilen DICOM yapılandırması, birlikte çalışabilirliğin her zaman doğru olduğuna dair bir garanti verildiği anlamına gelmez. Kullanıcılar ekipmanların tam işlevsel olduğunu ve doğru sonuçlar ürettiğini doğrulamalıdır.

Uyarı
Dikkat
Dikkat
Dikkat

Üçüncü Taraf DICOM Arayüzleri

Uyarı
Dikkat
Mak. No. 60919-35TR

Datum izdavanja: 2020-10-16