Dose Review

Sadržaj

Rozpoczynanie pracy

Informacje ogólne

Dose Review pozwala na sprawdzanie planów dawek zapisanych w dowolnej innej aplikacji RT Planning Elements (np. Multiple Brain Mets SRS).

Wcześniejsza wersja oprogramowania, Dose Review 1.0, pozwala sprawdzać plany dawki zaimportowane z oprogramowania innych firm.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie

Zgodność ze standardem DICOM

Oprogramowanie wykorzystuje bibliotekę DICOM 3.0 Merge jako protokół transferowy, aby przesyłać informacje do systemów innych firm. Standard DICOM umożliwia ogólną interoperacyjność pomiędzy systemami różnych producentów. DICOM RT (radioterapia) w formie, w jakiej jest wykorzystywany w tym oprogramowaniu, to najnowszy podzestaw obiektów DICOM służących do przesyłania określonych obrazów cyfrowych oraz danych graficznych i nieobrazowych pomiędzy dwoma systemami lub większą ich liczbą.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w najnowszej deklaracji zgodności standardu DICOM pod adresem: www.brainlab.com/DICOM.

Konfiguracja standardu DICOM przeprowadzona przez firmę Brainlab w żaden sposób nie stanowi gwarancji bezwzględnej prawidłowości interoperacyjności. Użytkownicy muszą zweryfikować, że stosowany przez nich sprzęt jest całkowicie sprawny i generuje dokładne wyniki.

Ostrzeżenie
Przestroga
Przestroga
Przestroga

Interfejsy DICOM innych producentów

Ostrzeżenie
Przestroga
Nr art.: 60919-35PL

Datum izdavanja: 2019-05-09