Dose Review

Sadržaj

Aloittaminen

Taustatietoja

Dose Review -ohjelman avulla voit tarkastella mistä tahansa RT Planning Elementsistä (kuten Multiple Brain Mets SRS) tallennettuja annossuunnitelmia.

Edellisen ohjelmistoversion, joka on Dose Review 1.0, avulla voit tarkastella kolmannen osapuolen ohjelmistosta tuotuja annossuunnitelmia.

Turvallisuuteen liittyviä huomautuksia

Varoitus
Varoitus
Varoitus

DICOM-yhteensopivuus

Ohjelmisto käyttää DICOM 3.0 Merge -kirjastoa siirtoprotokollana vietäessä tietoja kolmannen osapuolen järjestelmiin. DICOM helpottaa yleistä yhteiskäytettävyyttä eri palveluntarjoajien järjestelmien välillä. Tässä ohjelmistossa käytetty DICOM RT (sädehoito) on viimeisin DICOM-kohteiden osajoukko, jolla käsitellään tiettyjen digitaalikuvien, graafisten ja ei-kuvatietojen siirtoa kahden tai useamman järjestelmän välillä.

Lisätietoja saat viimeisimmästä DICOM-yhteensopivuuslausumasta seuraavassa osoitteessa: www.brainlab.com/DICOM.

Brainlabin suorittama DICOM-konfigurointi ei takaa, että yhteensopivuus olisi aina oikeanlainen. Käyttäjien on varmistettava, että heidän laitteistonsa ovat täysin toimivia ja että ne tuottavat tarkkoja tuloksia.

Varoitus
Huomio
Huomio
Huomio

Kolmannen osapuolen DICOM-liittymät

Varoitus
Huomio
Art. nro: 60919-35FI

Datum izdavanja: 2019-05-16