Systém Cirq

Informácie o hardvéri

Polohovacie rameno Medineering

Ďalšie informácie o nasledujúcich témach pre polohovacie rameno Medineering nájdete v návode na použitie od výrobcu:

  • Špecifikácie ramena
  • Pokyny na čistenie a dezinfekciu
  • Pokyny na likvidáciu

Opakovaná údržba

Polohovacie rameno Medineering môže vyžadovať, aby používateľ vykonával údržbu a opakované testovanie. Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie od výrobcu.

Príslušenstvo Cirq

Modul držiaka nástrojov systému Cirq, držiak nástrojov systému Cirq na spinálne vŕtanie a príslušné chirurgické nástroje tvoria príslušenstvo k systému Cirq.

Chirurgické nástroje sa považujú za použité časti podľa normy IEC 60601-1:25+A1:2012.

Výrobok č. 60919-85SK

Datum izdanja: 2019-12-12