Lead Localization

Wykrywanie odprowadzeń

Krok

1.

Wybrać Detect w menu głównym.

2.

Pasek postępu wypełnia się.

Odprowadzenia zostaną wykryte i otrzymają odpowiednie nazwy i kolory.

Nr art.: 60917-70PL

Date de publication: 2019-02-07