Lead Localization

Dostosowywanie parametrów kształtuKażdy rodzaj 3D Shape ma parametry, które można dostosować.

Krok

1.

Wybrać typ 3D Shape z menu rozwijanego .

2.

Za pomocą Add Section dodać nową zaznaczoną sekcję do 3D Shape.

3.

Zmienić parametry odpowiednio do danego zastosowania chirurgicznego, np.:

  • Diameter

  • Tip Offset

  • Offset

  • Length

4.

Wybrać Ok.

Nr art.: 60917-70PL

Date de publication: 2019-02-07