Lead Localization

Typisk arbeidsflytLead Localization brukes vanligvis som en del av Trajectory-arbeidsflyten, og omfatter bruk av både nødvendig programvare og valgfrie tilleggsprogramvarer. Du finner mer informasjon i Brukerveiledning for programvare som gjelder for disse programvarene.

Trinn

1.

Start Lead Localization.

2.

Velg pasientdata i Patient Selection.

3.

Valgfritt: Fusjoner bildesett ved bruk av Image Fusion.

4.

Valgfritt: Segmenter strukturer ved bruk av Anatomical Mapping.

5.

Valgfritt: Opprett, endre og fjern fiberbunter ved bruk av Fibertracking.

6.

Valgfritt: Opprett, endre og fjern objekter ved bruk av SmartBrush.

7.

Lokaliser og definer ledninger ved bruk av Lead Localization.

8.

Lagre som en plan, og lukk Lead Localization.

Art. nr. 60917-70NO

Date de publication: 2019-05-16