Origin Data Management

Sisällysluettelo

Usein kysyttyjä kysymyksiä Origin Serverin sovelluksista

Sovellusten ominaisuuksia koskevat usein kysytyt kysymykset

UKK

Ehdotus

Sovellus ei käynnisty sovelluspainikkeen napsauttamisen jälkeen.

Käyttäjä on lisättävä Remote Desktop Users (Etätyöpöydän käyttäjät) -ryhmään. Se voidaan tehdä joko suoraan tai Active Directory -ryhmän kautta.

Origin Server -portaalissa näkyvä käytettävissä olevien istuntojen enimmäismäärä on pienempi kuin ostettujen käyttöoikeuksien määrä.

Palvelimet ovat kaatuneet tai ne eivät ole käytettävissä verkon kautta.

Tarkista Origin Server -määritystiedostosta, ovatko kaikki palvelimet luettelossa ja onko kuormituksen tasapainotus käytössä.

Client Check näyttää virheen Remote Desktop Connection (Etätyöpöytäyhteys) -toiminnossa.

Tämä virhe saattaa esiintyä, jos käytössä on Internet Explorerin sijasta muu selain.

Tarkista selaimesi ja suojausasetukset kuvatun prosessin mukaan.

Sovelluksen toiminta

UKK

Ehdotus

Valitun sovelluksen toiminta on hidasta.

Tarkista Origin Server -portaalissa, kuinka monta istuntoa on käynnissä. Jos käynnissä on liian monta istuntoa, se saattaa hidastaa palvelimen toimintaa. Järjestelmänvalvojat voivat tarvittaessa päättää käyttämättömät ja virheellisesti suljetut istunnot Session Manager -toiminnolla.

Tarkista Connection Quality (Yhteyden laatu) Client Check -sivulla ja varmista, että latausnopeus ja vasteaika ovat riittävät.

Jos yhteys on muodostettu paikallisessa verkossa/intranetissä ja Client Check -tulokset eivät ole riittäviä, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan verkkoyhteyden parantamista varten. Jos Client Check -tulokset ovat riittäviä, voit parantaa sovelluksen suorituskykyä ottamalla käyttöön intranetin optimoidut asetukset.

Jos yhteys muodostetaan internetissä, hitaan internetyhteyden aiheuttamia suorituskykyyn liittyviä ongelmia voidaan lievittää ottamalla käyttöön optimoidut internetasetukset. Lisäksi monien internetpalveluntarjoajien tarjoaman ”nopea polku” -vaihtoehdon tilaaminen saattaa parantaa vasteaikaa.

Origin Server -istunto on käynnissä, mutta sovellus ei aukea, tai näkyviin tulee virheilmoitus.

Jos Origin Server näyttää virheilmoituksen, lue näkyvä viesti tarkkaan ymmärtääksesi virheen syyn. Alla on lueteltu mahdollisia virheitä:

 • Liian monista avoimista istunnoista johtuva käyttöoikeusvirhe.
 • Polkuja ei ole määritetty asianmukaisesti Origin Server -määritystiedostossa.
 • Käyttäjällä ei ole sovelluskansiossa riittäviä käyttöoikeuksia.
 • Kuormituksen tasapainotusympäristössä: On asennettava identtinen palvelinlaitteisto tai identtinen VM-määritys sekä identtinen Origin Server -ohjelmistoversio. Kaikki sovellukset on asennettava samaan asennuspolkuun, ja molempien palvelinten määritystiedostojen on oltava identtiset.

Sovellus käynnistyy oikein vain yhdellä palvelimella.

Tarkista, että sovellukset on asennettu kaikille palvelinfarmin palvelimille tarkalleen samalla tavalla. Sovelluskansiossa kaikilla palvelimilla on oltava riittävät käyttöoikeudet.

Origin Server -määritystiedoston on myös oltava identtinen kaikilla palvelimilla.

Sovelluspainikkeen napsauttamisen jälkeen näytetään varmennevaroitus.

Lue varoitusikkunan tiedot. Alla on lueteltu varoituksen mahdollisia syitä:

 • Origin Server -määritystiedoston on oltava sama kuin ”common name” (yleinen nimi, CN) varmenteessa. Voit vaihtaa joko palvelimen nimeä tai yleistä nimeä ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen. Asiakkaan on voitava selvittää vaihdetut palvelinnimet DNS:n tai isäntätiedoston kautta.
 • Certification Authorities (Varmenteen myöntäjien) -luettelosta puuttuu linkki. Yhdistä asiakas internetiin Certification Authorities (Varmenteen myöntäjien) päivittämiseksi.
 • Varmenne on vanhentunut ja se on uusittava. Varmenne voidaan uusia ottamalla yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

Istunnon jakaminen ja tiedonsiirto

UKK

Ehdotus

Haluan viedä tietoja paikallisesta asemasta tai USB-muistitikulta tai tuoda niihin tietoja, mutta en näe paikallisia asemia.

Varmista, että USB-muistitikku kytketään ennen istunnon käynnistämistä.

Jos RDP-tiedostoa tai ActiveX-yhteystilaa käytetään, käyttäjät voivat käyttää irrotettavia asemia asiakasasemassa, mutta irrotettava asema pitää yhdistää ennen etäyhteyden aloittamista.

Varmista Remote Desktop Connection (Etätyöpöytäyhteys) -ikkunassa, että paikallisille asemille vientiä koskeva valintaruutu on valittu.

En pysty kartoittamaan potilastietoja sisältäviä verkkoasemia istunnon käynnistämisen jälkeen.

Varmista, että käyttäjälle on myönnetty oikeudet verkkoasemien lukemista ja niihin kirjoittamista varten.

Yritä käyttää verkkoasemaa Universal Naming Convention (Yleinen nimeämiskäytäntö) -polun kautta (varmenteen yleinen nimi ei ole sama kuin \\<PalvelimenNimi>\<JaettuNimi>).

Kirjauskomentosarja, joka yhdistää verkkoaseman asemakirjaimeen, on joskus liian hidas. Määritä aseman yhdistäminen Origin Server -määritystiedostossa siten, että kirjauskomentosarjan sijasta ohjelmisto yhdistää aseman aina, kun istunto käynnistetään.

Kohde ei yhdisty automaattisesti, kun istunnon jakaminen käynnistetään.

Alla on lueteltu mahdollisia syitä:

 • Paikallisen päätepalvelimen määritykset on korvattu toimialueen käytännöillä.
 • Kohdeistunnon käyttäjä ei hyväksynyt jakamispyyntöä.
 • Kuormituksen tasapainotusympäristössä: Palomuuri on estänyt toisen palvelimen istuntoa koskevan jakamispyynnön. Kohdeistunto on sen jälkeen katkaistu.

SSL-varmenne eri verkkoselaimia käytettäessä

UKK

Ehdotus

Avatessani istunnon Google Chromessa saan suojausvarmennevaroituksen.

Mahdollisia ratkaisuja:

 • Tarkista selaimen/käyttöjärjestelmän yhteensopivuus.
 • Luo paikallisten sisäisten asetusten perusteella itse allekirjoitettu varmenne.

Avatessani istunnon Firefoxissa saan suojausvarmennevaroituksen.

Firefox sisältää erillisen varmenneluettelon käyttämäsi käyttöjärjestelmän ulkopuolella. Sinun on lisättävä toimialue luetteloon manuaalisesti. Tee se käyttämällä esim. täydellistä toimialuenimeä (<PalvelimenNimi>.<toimialue>.com).

SSL-varmenne taulutietokoneita käytettäessä

UKK

Ehdotus

Avatessani istunnon Google Chromessa saan suojausvarmennevaroituksen.

Mahdollisia ratkaisuja: Jos Origin Server -palvelimessa käytetään itse allekirjoitettua varmennetta, tarkista paikallisesta varmennemyymälästä (Trusted Certification Authorities (Luotetut varmenteiden myöntäjät)), että asiakastietokone tuntee varmenteen myöntäjän.

Windows Safari

UKK

Ehdotus

Selaimen/käyttöjärjestelmän yhteensopivuutta ei ole voitu varmentaa Windowsin Safari-selaimessa.

Kokoonpanoa ei ole täysin testattu.

Käytä parhaan käyttäjäkokemuksen aikaansaamiseksi Internet Exploreria Windowsissa.

HTML5-tulostus

UKK

Ehdotus

En voi tulostaa HTML5-yhteyttä käytettäessä.

Sinun on valittava käytettävissä olevien tulostinten luettelosta Ericom AccessNow Printer.

Jos tämä vaihtoehto ei ole saatavilla, ota yhteyttä Brainlabin asiakastukeen.

Art. nro: 60919-77FI

Alkuperäinen julkaisupäivä: 2020-04-09