Cranial Navigation System Navigation

Kraniotomiaobjektin piirtäminenKraniotomiavaiheessa voit piirtää kraniotomiakohteen. Avaa Craniotomy-valikko valitsemalla nuoli.

Samanaikaisesti voidaan luoda vain yksi kraniotomiakohde.

Toimenpiteet

1.

Avaa Craniotomy-valikko.

Kun se avataan, aluksi vain Draw on aktiivinen.

2.

Valitse Draw tai käännä osoitinta enintään 5 mm:n etäisyydellä ihosta, jotta voit aloittaa kohteen piirtämisen.

3.

Kun aloitat piirtämisen, saataville tulee muita valikkovaihtoehtoja. Nyt voit soveltaa kraniotomiakohteeseen seuraavia komentoja: Move, Reset tai Delete.

Art. nro: 60919-93FI

Alkuperäinen julkaisupäivä: 2020-04-02