Cranial Navigation System Navigation

Koulutus ja dokumentaatio

Brainlabin koulutus

Ennen järjestelmän käyttöä kaikkien käyttäjien on osallistuttava pakolliseen valtuutetun Brainlabin edustajan järjestämään koulutusohjelmaan turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

Valvottu tuki

Ennen järjestelmän käyttöä kirurgisissa toimenpiteissä, joissa tietokoneavusteinen navigointi on käytössä, suorita riittävän monta täydellistä toimenpidettä Brainlab-edustajan ollessa paikalla.

Vastuut

Varoitus

Vain asianmukaisen lääketieteellisen koulutuksen saanut henkilöstö saa käyttää järjestelmäkomponentteja ja lisälaitteita.

Pidempi leikkausaika

Brainlabin navigointijärjestelmät ovat herkkiä teknisiä laitteita. Leikkauksen kesto navigointia käytettäessä voi vaihdella leikkaussalin varusteiden, potilaan asettelun, laskennan keston ja monimutkaisuuden mukaan. Käyttäjän on päätettävä, onko mahdollinen pidennys hyväksyttävissä potilaan ja hoidon kannalta.

Käyttöohjeiden lukeminen

Tässä oppaassa käsitellään monimutkaisia lääketieteellisiä ohjelmistoja ja lääkinnällisiä laitteita, joita on käytettävä varoen.

Siksi on tärkeää, että kaikki järjestelmän, instrumenttien tai ohjelmiston käyttäjät:

  • lukevat nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteiden käyttöä
  • voivat tarkistaa tietoja näistä käyttöohjeista kaikkina ajankohtina.
Art. nro: 60919-93FI

Alkuperäinen julkaisupäivä: 2020-04-02