Object Management Anatomical Mapping

Začíname

Základné informácie

Anatomical Mapping vám umožňuje posudzovať a upravovať objekty. Táto aplikácia poskytuje funkčnosť, ktorá umožňuje manipuláciu s objektmi s použitím rôznych zobrazovacích nástrojov.

Kvalita obrazu

Anatomical Mapping je vo veľkej miere ovplyvňované kvalitou súborov údajov. Preto bude mať lepšia kvalita obrazu vo všeobecnosti pozitívny vplyv na kvalitu výslednej segmentácie. Spoločnosť Brainlab preto odporúča nasledujúce špecifikácie:

  • Viac ako 100 rezov
  • Menšie ako 1 mm rozlíšenie v rovine
  • Ak je to možné, zorné pole by malo byť čo najväčšie
  • Vysoký pomer kontrastu k tkanivu (t. j. dobrá vizualizácia rôznych tried tkanív)
  • Vysoký pomer signálu k šumu
  • Dostupné rôzne submodality (T1, T2, FLAIR)
Výrobok č. 60917-68SK

Julkaisupäivä: 2018-12-07