Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Omurga Prosedürleri için Image Fusion Nasıl Kullanılır?Adım

1.

İnceleme için füzyon çiftlerini seçin ve aralarında geçiş yapın.

2.

ROI (ilgili bölge) seçin.

3.

Çerçeveyi, yeniden boyutlandırma , taşıma ve döndürme kontrollerini kullanarak füzyon referansı olarak kullanılacak alanı çevreleyecek biçimde yerleştirin.

4.

Aksiyal, Koronal ve Sagital görünüm yönleri arasında seçim yapın.

5.

Varsayılan olarak Adjust etkinleştirilmiştir. Hesaplamadan önce taşıma ve döndürme araçlarını kullanarak görüntüleri manuel olarak hizalayın.

6.

Görüntü setlerini birleştirmek için Fusion’ı seçin.

7.

Varsayılan olarak Spy Glass etkinleştirilmiştir.

Blending/Spy Glass kullanarak füzyonu inceleyin.

8.

Ok düğmelerini kullanarak görüntü kesitlerinde gezinin.

9.

Füzyon sonucunu inceleyin ve yeterliyse kabul edin.

Füzyon sonucu kabul edildiğinde durumu görüntülenir.

10.

Tamamlandığında Done’ı seçin.

Füzyon sonucu sonraki işlemler için kaydedilir.

Mak. No. 60917-73TR

Fecha de publicación: 2020-09-03