Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Hur du använder Curvature Correction SpineSteg

1.

Välj och växla mellan fusionsparen för granskning eller beräkning.

2.

Som standard är Adjust aktiverat.

Rikta in bilderna manuellt med hjälp av verktygen flytta och rotera före beräkningen.

3.

Välj Calculate för att starta fusionen.

Beroende på inmatningsbilder kan du bli uppmanad att:

  • Välja den bilduppsättning som ska korrigeras.

  • Överföra den korrigering som beräknats för en bilduppsättning till ett nätverk med fler bilduppsättningar.

4.

Granska fusionen genom att använda Blending/Spy Glass.

Som standard är Spy Glass aktiverat.

5.

Rulla genom bildsnitten med pilknapparna .

6.

Granska och verifiera korrigeringen genom att växla mellan Blending/Spy Glass.

Ställ om Original för att jämföra korrigeringen med originalbilden.

7.

Granska och acceptera fusionsresultatet om det är tillfredsställande.

När du accepterat fusionsresultaten visas dess status.

8.

Välj Done när detta är klart.

Den korrigerade bilduppsättningen sparas för fortsatt behandling.

Varning

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15