Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Hur du definierar inriktning

Du kan ändra referensfusionspar med hjälp av Align. På så sätt kan du definiera bästa orientering för granskningen.För att ändra bildorienteringen eller definiera inriktningen på din valda bilduppsättning ska du göra följande:

Steg

1.

Välj Align i menyn.

2.

Välj den bilduppsättning som inriktning ska definieras för.

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15