Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Hur du använder blending med elastisk deformationSteg

1.

Välj Blending och flytta reglaget åt vänster eller höger i granskningsområdet med musen (eller med ett finger om du har pekskärm) för att justera den blandade bilden.

2.

Rulla genom bildsnitten med pilknapparna .

3.

Analysera deformationsområdet genom att växla mellan och jämföra Original-bilduppsättningen med den korrigerade.

4.

Granska och acceptera resultatet om det är tillfredsställande.

5.

Välj Done när detta är klart.

Den korrigerade bilduppsättningen sparas för fortsatt behandling.

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15