Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Image Fusion för kraniella förfaranden

Allmän information

När du startar ett kraniellt arbetsflöde kan du välja mellan:

  • Image Fusion

  • Distortion Correction Cranial

  • Virtual iMRI Cranial

Bilderna fusioneras baserat på gemensamma anatomiska strukturer som är synliga i båda bilduppsättningar.

Syftet är att granska kvaliteten på fusionsresultaten och, om den är tillfredsställande, godkänna fusionen. Fusionen sparas genom att välja Done.

Varning

Den kraniella skärmens layoutNrFörklaring

Axiella, koronala och sagittala rekonstruktioner som en förhandsgranskning av aktuellt resultat.

Val av axiell, koronal och sagittal vy.

Det intresseområde (ROI) som används för styv fusion visas som en prickad linje i huvudvyn och ACS-rekonstruktionerna .

Aktuellt fusionerat par visas som ett överlägg, som också kan förhandsgranskas i ACS-rekonstruktionerna .

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15