Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Hur du använder Virtual iMRI CranialSteg

1.

Välj fusionsparet för granskning eller beräkning.

Välj och växla mellan fusionsparen för granskning.

2.

Granska fusionen genom att använda Blending/Spy Glass.

Som standard är Spy Glass aktiverat.

3.

Välj Calculate för att starta simuleringen.

4.

I dialogen kan du:

  • Välja en redan befintlig resektionshålighet.

  • Rita en egen resektionshålighet. Detta gör att SmartBrush öppnas.

5.

Om du vid denna punkt skapar en resektionshålighet på en intraoperativ bilduppsättning ska du vara medveten om följande:

  • Programmen kan länka/växla till SmartBrush om ingen resektionshålighet har skapats än
  • Se till att den intraoperativa bilduppsättningen är vald för att rita i SmartBrush
  • Se till att det nya resektionshålighetsobjektet skapas i den intraoperativa bilduppsättningen
  • Resektionshåligheten ska ritas så noga som möjligt (baserat på kirurgiska resultat och vad som är synligt i den intraoperativa bilduppsättningen)
  • Skapa inte avsiktligen en mindre eller större hålighet för att påverka beräkningsresultaten
  • Att justera Windowing i den intraoperativa bilduppsättningarna kan göra det lättare att visualisera resektionshåligheten

6.

Välj din resektionshålighet i dialogen och välj OK.

7.

En animering visas under beräkningen. Du kan stänga animeringen för att närmare inspektera dina data medan beräkningen körs.

8.

Välja mellan axiella, koronala och sagittala vyorienteringar .

9.

Rulla genom bildsnitten med pilknapparna .

10.

Granska och verifiera simuleringsresultaten genom att växla mellan Blending/Spy Glass.

Ställ om Original för att jämföra simuleringen med originalbilden.

11.

Granska och acceptera fusionsresultatet om det är tillfredsställande.

När du accepterat fusionsresultaten visas dess status.

12.

Välj Done när detta är klart.

Fusionsresultaten sparas för fortsatt bearbetning.

Varning
Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15