Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Curvature Correction Spine

Allmän information

Patientens position kan förändras mellan olika bildtagningar. Som en konsekvens av detta kan det förekomma felaktigheter i resultaten av stel fusion efter automatisk fusion, manuell justering eller verkställande av ROI-fusion. Du kan välja Curvature Correction Spine för att få bättre matchning mellan bilderna.

Curvature Correction Spine skapar en deformerad bilduppsättning som matchar den ursprungliga bilduppsättningen bättre.

Syftet är då att granska den korrigerade bilduppsättningen och potentiellt innehåll som presenterades i bilduppsättningen, och om detta är tillfredsställande, godkänna resultatet.

Varning

Rekommendationer

Bilddata för Curvature Correction Spine ska uppfylla följande rekommendationer för att säkerställa bästa resultat:

 • Minst 10 snitt.

 • Ett snittavstånd på mindre än 3 mm (snittjocklek mindre än 3 mm och en bildtagning utan mellanrum rekommenderas).

 • Full DICOM-information (dvs. Komplett DICOM-rubrik som visar exempelvis bildtagningsparametrarna).

 • Om MRT-data behöver korrigeras ska de tas som en axiell 3D- eller 2D-sekvens med T1-viktning (en T2-viktning eller fettdämpad bildtagning rekommenderas också).

 • Bra kvalitet på råbilden (dvs. hög upplösning, hög kontrast, minimalt med artefakter).

Innehåll som stöds

Följande innehåll stöds och korrigeras tillsammans med en bilduppsättning:

 • Voxelobjekt

 • Märkta punkter

 • Banor

 • Fiberbuntar (t.ex. DTI-fibertrakter)

BildmodaliteterVanliga bildmodaliteter som CT och MRT med flera undermodaliteter stöds för deformation.

Följande specialmodaliteter och sekvenstyper stöds inte:

 • Tidigare deformerade bilduppsättningar

 • RGB-bilder

 • FA- och ADC-kartor

 • Fas- och velocitetskartor

 • Perfusionskartor

 • Spektroskopibilder

 • Gradientkalibreringsscanningar

 • FLAWS-scanningar (suppression av vätska och vit massa)

 • Subtraktionsbilder och projiceringar (projiceringar med minimal/maximal intensitet)

 • Bilduppsättningar som innehåller inbrända objekt

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15