Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Spy Glass

Allmän information

Använd Spy Glass för att visuellt verifiera noggrannheten på bildfusionen för hela bilduppsättningen genom att flytta den till positionen av intresse på bildsnittet.

På så sätt kan du granska strukturer i två bilduppsättningar samtidigt (t.ex. en tumörs form eller storlek).

Art. nr 60917-73SV

Fecha de publicación: 2019-05-15