Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Ako používať funkciu Distortion Correction CranialKrok

1.

Vyberte pár syntézy na kontrolu alebo výpočet.

2.

Funkcia Spy Glass je predvolene aktivovaná.

Skontrolujte údaje pomocou Blending/Spy Glass a v prípade potreby použite Adjust.

3.

Vyberte Calculate na spustenie syntézy.

V závislosti od vstupných obrazov sa môže zobraziť výzva:

  • Aby ste vybrali súbor snímok na korekciu

  • Aby ste preniesli korekciu vypočítanú pre jeden súbor snímok do siete ďalších súborov snímok

4.

Zvoľte medzi orientáciami axiálneho, koronárneho a sagitálneho zobrazenia .

5.

Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami .

6.

Skontrolujte a overte korekciu skreslenia prepínaním medzi Blending/Spy Glass.

Prepnite Original na porovnanie simulácie s pôvodným obrazom.

7.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho.

8.

Po dokončení zvoľte Done.

Skorigovaný súbor snímok sa uloží na ďalšie spracovanie.

Varovanie
Výrobok č. 60917-73SK

Fecha de publicación: 2019-04-18