Image Fusion

Contenido

Informații juridice

Drepturi de autor

Acest ghid conține informații exclusive, protejate de drepturi de autor. Nicio parte din acest ghid nu poate fi reprodusă sau tradusă fără acordul expres în scris al Brainlab.

Mărci comerciale Brainlab

Brainlab® este o marcă comercială înregistrată a Brainlab AG în Germania și/sau în SUA.

Mărci comerciale non-Brainlab

Microsoft® și Windows® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și în alte țări.

Informații privind brevetele

Acest produs poate fi protejat de unul sau mai multe brevete sau poate avea cereri de brevet în așteptare. Consultați https://www.brainlab.com/patent/ pentru mai multe detalii.

Software integrat aparținând terților

  • Acest software se bazează parțial pe cercetările efectuate de Independent JPEG Group.
  • Acest software conține biblioteca OpenJPEG. Pentru o descriere completă a drepturilor de autor și a licențelor, consultați: http://www.openjpeg.org.
  • Acest software se bazează în parte pe libjpeg-turbo. Licența completă și avizul privind drepturile de autor sunt disponibile aici: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md.
  • Acest produs include software-ul Xerces C++ 3.1.1: https://xerces.apache.org/xerces-c/.
  • Acest produs include libtiff 4.0.4 beta, Copyright © 1988 – 1997 Sam Leffler și Copyright © 1991 – 1997 Silicon Graphics. Pentru o descriere completă a drepturilor de autor și a licențelor, consultați: www.simplesystems.org/libtiff.

Marcajul CEMarcajul CE indică faptul că produsele Brainlab respectă cerințele esențiale ale Directivei Consiliului European 93/42/CEE privind dispozitivele medicale („DDM”).

Conform principiilor prevăzute în DDM:

  • Image Fusion acesta este un produs Clasa IIb.

Instrucțiuni de eliminare

Eliminați echipamentele electrice și electronice numai în conformitate cu reglementările statutare. Pentru informații cu privire la directiva DEEE (privind deșeurile de echipamente electrice și electronice), vizitați:

http://www.brainlab.com/en/sustainability

Vânzări în SUA

Atenție
Art. nr.: 60917-40RO

Fecha de publicación: 2017-11-23