Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Slik bruker du Distortion Correction CranialTrinn

1.

Velg fusjonsparet som skal gjennomgås eller beregnes.

2.

Spy Glass er aktivert som standard.

Gå gjennom dataene ved bruk av Blending/Spy Glass, og bruk Adjust om nødvendig.

3.

Velg Calculate for å starte fusjonen.

Avhengig av inndatabildene kan du bli bedt om å:

  • velge bildesettet som skal korrigeres

  • overføre beregnet korrigering for ett bildesett til et nettverk med flere bildesett

4.

Velg mellom aksiale, koronale og sagittale visningsretninger .

5.

Bla gjennom bildesnittene med pilknappene .

6.

Gå gjennom og verifiser forvrengningskorrigeringen ved å veksle mellom Blending/Spy Glass.

Slå på og av Original for å sammenligne stimuleringen med det opprinnelige bildet.

7.

Gå gjennom og godta fusjonsresultatet hvis det er tilfredsstillende.

8.

Velg Done når du er ferdig.

Det korrigerte bildesettet lagres for videre behandling.

Advarsel
Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02