Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Distortion Correction Cranial

Generell informasjon

Enkelte avbildningsmodaliteter er mottakelige for geometriske forvrengninger som oppstår som følge av (f.eks. mangler i systemet og ikke-lineære gradienter i avbildningssystemet). Dette kan føre til unøyaktigheter i resultatene av rigid fusjon etter automatisk fusjon, manuell justering eller anvendelse av fusjon av et interesseområde.

Du kan velge Distortion Correction Cranial for å få bedre samsvar mellom bildene.

Distortion Correction Cranial skaper et korrigert bildesett ved å deformere det slik at det samsvarer bedre med det definerte referansebildesettet. Hensikten er deretter å gjennomgå det korrigerte bildesettet og potensielt innhold som fantes i bildesettet, og godta resultatet hvis det er tilfredsstillende.

Advarsel

Anbefalinger

For å oppnå best mulige resultater må bildedata for Distortion Correction Cranial følge disse anbefalingene:

 • bildepar som dekker et kryssende volum av pasienten

 • minst 10 snitt

 • en snittavstand på mindre enn 4 mm (snittykkelse på mindre enn 4 mm og et opptak uten mellomrom anbefales)

 • full DICOM-informasjon (dvs. komplett DICOM-topptekst som indikerer f.eks. opptaksparametre)

 • god kvalitet på råbildene (f.eks. høy oppløsning, høy kontrast, minimalt med artefakter)

Støttede bildemodaliteter

Følgende bildemodaliteter støttes for Distortion Correction Cranial, hvis de er paret på følgende måte:

 • CT-MR

 • MR-MR

 • MR-DTI

Ikke-støttede bildemodaliteterFølgende spesielle modaliteter og sekvenstyper støttes ikke for direkte kalkulasjon:

 • tidligere deformerte bildesett

 • RGB-bilder

 • FA- og ADC-kart

 • fase- og hastighetskart

 • perfusjonskart

 • spektroskopibilder

 • gradientkalibrerte skanninger

 • FLAWS-skanninger (suppresjon av væske og hvit substans)

 • subtraheringsbilder og projeksjoner (projeksjoner av minimum/maksimum intensitet)

 • bildesett som inneholder innbrente objekter

Støttet innhold

Følgende innhold støttes og korrigeres basert på deformeringen av et bildesett:

 • vokselobjekter

 • merkede punkter

 • baner

 • fiberbunter (f.eks. DTI-fiberbaner)

Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02