Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Blending med elastisk deformering

Generell informasjon

Blending i Distortion Correction Cranial, Curvature Correction Spine eller Virtual iMRI Cranial følger det samme prinsippet som med en Original-fusjon, med de to bildesettene vist i blått og oransje.

Når Blending er valgt innenfor Distortion Correction Cranial, Curvature Correction Spine eller Virtual iMRI Cranial, vises et deformasjonsrutenett som standard. Rutenettlinjene indikerer retningen på korrigeringen, og de fargede linjene merker områdene med bildemodifisering.

Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02