Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Image Fusion for kranielle prosedyrer

Generell informasjon

Når du starter en kraniell arbeidsflyt, kan du velge mellom:

  • Image Fusion

  • Distortion Correction Cranial

  • Virtual iMRI Cranial

Bildene fusjoneres basert på felles anatomiske strukturer som er synlige i begge bildesett.

Hensikten er å gjennomgå kvaliteten til fusjonsresultatene og godta fusjonen hvis den er tilfredsstillende. Fusjonen lagres ved å velge Done.

Advarsel

Layout av skjermbilde for kranieNr.Forklaring

Aksiale, koronale og sagittale rekonstruksjoner som en forhåndsvisning av det nåværende resultatet.

Velger for aksiale, koronale og sagittale visninger.

Interesseområde (ROI) som er brukt for rigid fusjon, vises som en stiplet linje i hovedvisningen og i ACS-rekonstruksjonene .

Det nåværende fusjonerte paret vises som et overlegg, som også kan forhåndsvises i ACS-rekonstruksjonene .

Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02