Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Curvature Correction Spine

Generell informasjon

En pasients posisjon kan endres mellom ulike bildeopptak. Dette kan føre til unøyaktigheter i resultatene av rigid fusjon etter automatisk fusjon, manuell justering eller anvendelse av fusjon av et interesseområde. Du kan velge Curvature Correction Spine for å få bedre samsvar mellom bildene.

Curvature Correction Spine oppretter et deformert bilde som samsvarer bedre med det originale bildesettet.

Hensikten er deretter å gjennomgå det korrigerte bildesettet og potensielt innhold som fantes i bildesettet, og godta resultatet hvis det er tilfredsstillende.

Advarsel

Anbefalinger

For å oppnå best mulige resultater må bildedata for Curvature Correction Spine følge disse kravene:

 • minst 10 snitt

 • en snittavstand på mindre enn 3 mm (snittykkelse på mindre enn 3 mm og et opptak uten mellomrom anbefales)

 • full DICOM-informasjon (dvs. komplett DICOM-topptekst som indikerer f.eks. opptaksparametre)

 • MR-data som må korrigeres, bør tas opp som en 3D- eller 2D aksiell sekvens med T1-vekting (opptak med T2-vekting eller fettsupprimering anbefales også)

 • god kvalitet på råbildene (f.eks. høy oppløsning, høy kontrast, minimalt med artefakter)

Støttet innhold

Følgende innhold støttes og korrigeres sammen med et bildesett:

 • vokselobjekter

 • merkede punkter

 • baner

 • fiberbunter (dvs. DTI-fiberbaner)

BildemodaliteterVanlige bildemodaliteter som CT og MR med flere undermodaliteter støttes for deformasjon.

Følgende spesielle modaliteter og sekvenstyper støttes ikke:

 • tidligere deformerte bildesett

 • RGB-bilder

 • FA- og ADC-kart

 • fase- og hastighetskart

 • perfusjonskart

 • spektroskopibilder

 • gradientkalibrerte skanninger

 • FLAWS-skanninger (suppresjon av væske og hvit substans)

 • subtraheringsbilder og projeksjoner (projeksjoner av minimum/maksimum intensitet)

 • bildesett som inneholder innbrente objekter

Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02