Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Juridisk informasjon

Opphavsrett

Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon beskyttet av åndsverkloven. Ingen del av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Brainlab.

Brainlab-varemerker

 • Brainlab® er et varemerke som tilhører Brainlab AG.

 • Curve™ er et varemerke fra Brainlab AG.

 • iHelp® er et varemerke som tilhører Brainlab AG.

 • Kick® er et varemerke fra Brainlab AG.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab

 • Microsoft® og Windows® er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og andre land.

DICOM-samsvar

Du finner DICOM-samsvarserklæringer på Brainlabs nettsider på: www.brainlab.com/dicom.

Patentinformasjon

Dette produktet kan være dekket av én eller flere patenter eller patentsøknader som er under behandling. For detaljer se: www.brainlab.com/patent.

Integrert tredjeparts programvare

Denne programvaren er basert på følgende arbeid. Hele lisensen og opphavsretten finner du ved å følge koblingene under:

Ytterligere bekreftelser

Stepanov og McJones, “Elements of Programming” lisens

Copyright © 2009 Alexander Stepanov and Paul McJones

Tillatelse til å bruke, kopiere, modifisere, distribuere og selge denne programvaren og dens dokumentasjon til ethvert formål gis herved uten avgift, gitt at den opphavsrettslige merknaden vises i alle kopier og at både opphavsrettslig merknad og denne tillatelsesmerknaden vises i støttedokumentasjon. Forfatterne gjør ingen representasjon om egnetheten til denne programvaren til noe formål. Den forsynes “som den er” uten uttrykkelig eller underforstått garanti.

Algoritmer fra Elements of Programming av Alexander Stepanov og Paul McJones Addison-Wesley Professional, 2009

SGI C++ Standard Template Library lisens:

 • Copyright © 1994 Hewlett-Packard Company

  Tillatelse til å bruke, kopiere, modifisere, distribuere og selge denne programvaren og dens dokumentasjon til ethvert formål gis herved uten avgift, gitt at den opphavsrettslige merknaden vises i alle kopier og at både opphavsrettslig merknad og denne tillatelsesmerknaden vises i støttedokumentasjon. Hewlett-Packard Company gjør ingen representasjon om egnetheten til denne programvaren til noe formål. Den forsynes “som den er” uten uttrykkelig eller underforstått garanti.

 • Copyright © 1996 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.

  Tillatelse til å bruke, kopiere, modifisere, distribuere og selge denne programvaren og dens dokumentasjon til ethvert formål gis herved uten avgift, gitt at den opphavsrettslige merknaden vises i alle kopier og at både opphavsrettslig merknad og denne tillatelsesmerknaden vises i støttedokumentasjon. Silicon Graphics gjør ingen representasjon om egnetheten til denne programvaren til noe formål. Den forsynes “som den er” uten uttrykkelig eller underforstått garanti.

CE-merkeCE-merket viser at Brainlab-produktet overholder de vesentlige kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF (“MDD”).

Brainlab Elements Image Fusion er et produkt i klasse IIb, i henhold til reglene etablert av MDD.

Salg i USA

Amerikansk nasjonal lovgivning forbyr at dette instrumentet selges eller bestilles av andre enn leger.

Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02