Image Fusion

Contenido

Velge bildesett som skal korrigeres

Velge bildesett som skal korrigeresKnappForklaring


Start algoritmen Spine Curvature Correction.Lukk dialogboksen og gå tilbake til de originale kildedataene.

Eksempel på kurvekorrigeringNår Spine Curvature Correction-algoritmen er fullført, merkes det resulterende bildesettet som FUSED , og det nye bildet merkes som [Corrected] .

Art. nr. 60917-40NO

Fecha de publicación: 2017-11-09