Brainlab Elements Image Fusion

Contenido

Innføring

Generell informasjon

Image Fusion gir deg muligheten til å registrere minst to bildesett sammen. Du kan fusjonere like eller forskjellige modaliteter (f.eks. CT, MR, PET, SPECT). Image Fusion kan anvendes i forskjellige arbeidsflyter, f.eks. ved bruk av Cranial– eller Spine-programvare.

Når to bildesett har blitt fusjonert, kan de vises samtidig. Alt planlagt innhold (f.eks. objekter og baner) som er definert i ett bildesett, vises i ethvert annet fusjonert bildesett.

Image Fusion foreslår et fusjonsnettverk basert på forhåndsdefinerte paringsregler. Ta kontakt med Brainlab for mer informasjon.

Image Fusion bruker en algoritme for å fusjonere de valgte bildesettene. Algoritmen setter sammen to bildesett med felles anatomiske strukturer for et optimalt fusjonsresultat. De to bildesettene må være av det samme, felles anatomiske området.

Automatisk bildefusjon er egnet for de fleste kombinasjonene av bildemodaliteter, med noen unntak (f.eks. ultralydbildesett). Hvis modalitetene ikke støttes, er den opprinnelige skannerposisjonen (f.eks. referanserammen) tilgjengelig som standard. Manuelle justeringer er mulig.

Rigid fusjon og elastisk deformering

Unøyaktigheter i rigide fusjoner kan forårsakes av forvrengninger i ett av bildesettene eller av ulike pasientposisjoner i flere bildesett. Forvrengning kan korrigeres ved å bruke Distortion Correction Cranial i kranielle arbeidsflyter og korrigere ulike pasientposisjoner ved å bruke Curvature Correction Spine for spinale arbeidsflyter. For å overføre preoperative planleggingsdata til intraoperative pasientsituasjoner innenfor kraniescenarioer kan du bruke Virtual iMRI Cranial. Ved å bruke en av disse funksjonene genereres et nytt bildesett ved bruk av en deformerbar registreringsalgoritme (elastisk deformasjon).

En elastisk deformasjon er per definisjon ikke uniform gjennom hele volumet. Dette kan potensielt innebære nøyaktig deformasjon i interesseområdet, men unøyaktig deformasjon i en annen del av hjernen eller ryggraden.

Du må verifisere det nye bildesettet nøye, og ta hele bildevolumet med i betraktning. De følgende avsnittene beskriver verifiseringsverktøyene som er tilgjengelig i programmet.

Tilgjengelighet for deformasjon

Deformasjon er en tilleggsfunksjon som krever lisens og en bestemt systemkonfigurasjon. Ta kontakt med Brainlab support for mer informasjon.

Gjennomgang av bildesett

Gjennomgå alltid bildesettene valgt for fusjon. Jo bedre bildekvalitet og oppløsning, desto bedre blir resultatet av fusjonen.

Art. nr. 60917-73NO

Fecha de publicación: 2019-05-02