Automatic Registration iMRI

Versión de software: 1.0
Edición: 1.0

SynsfeltHvis registreringen stadig ikke lykkedes, bliver brugeren bedt om at undersøge, at alle markører er inkluderet i synsfeltet. Dette bør verificeres ved indhentning af den næste scanning.

Vælg OK for at fortsætte.

For at fortsætte med dette billedsæt kan man enten udføre en manuel registrering eller fusionere det med den tidligere registrerede scanning.

Art-nr.: 60917-80DA

Fecha de elaboración: 2019-11-25