Automatic Registration iMRI

Versión de software: 1.0
Edición: 1.0

DatavalgNr.

Funktion

Det markerede billedsæt viser som standard scanningen med de bedst tilgængelige parametre til brug med Automatic Registration iMRI.

Automatic Registration iMRI indeholder et filter til valg af data.

Når Filter image sets er aktiv, filtreres der baseret på følgende kriterier:

  • Modalitet: MR
  • Undermodalitet: T1
  • Deformation: ikke deform
  • Snittykkelse: < 3 mm
  • Tid: nyeste billedsæt +60 minutter

Når filteret er inaktivt:

  • Modalitet: MR
  • Deformation: ikke deform
  • Snittykkelse: < 3 mm

Art-nr.: 60917-80DA

Fecha de elaboración: 2019-11-25