Automatic Registration iMRI

Versión de software: 1.0
Edición: 1.0

Forberedelse til scanning og billedoptagelse

Overvejelser i forbindelse med scanning

Der skal udvises forsigtighed for at undgå kollision med scannerens komponenter under scanningen.

  • Udfør alle scanninger i henhold til de parametre, der udstikkes i scanningsprotokollen.

  • Indhent T1-vægtede billedsæt.

  • For at undgå unøjagtigheder aktiveres 3D Distortion Correction, og den mindste båndbredde anvendes, som angivet i scanningsprotokollen.

Klargøring af patienten

Følg anvisningerne for steril afdækning i Instrumentbrugervejledning til optisk kraniel/ØNH.

Sørg for, at der ikke er nogen relativ bevægelse mellem patientens hoved og referenceenheden efter registrering (f.eks. via følgende):

  • Bevægelse af patientens hoved i hovedklemmen
  • Bevægelse af referenceenheden
  • Bevægelse af registreringsmatricen
Art-nr.: 60917-80DA

Fecha de elaboración: 2019-11-25