Object Management Anatomical Mapping

Anatomiska objekt

Allmän information

Följande anatomiska objekt är tillgängliga för automatisk segmentering. Efter segmentering visas dessa objekt på listan under fliken Additional Objects.

Tillgängliga anatomiska objekt

Bilduppsättning

Anatomi

MR

Cranial (Kraniellt)

 • Amygdala
 • Chiasm (Chiasma)
 • Central Sulcus (Centralfåran)
 • Cerebellum
 • Cerebrum
 • Corpus callosum
 • CSF (CSV)
 • Geniculate Body (Corpus geniculatum)
 • Hippocampus
 • Hypothalamus
 • Optic Nerve and Tract (Synnerv och tractus opticus)
 • Pineal Gland (Glandula pinealis)
 • Pituitary Gland (Hypofys)
 • Temporal Lobe (Lobus temporalis)
 • Vessel (Blodkärl)
 • White and Gray Matter (Vit och grå hjärnsubstans)

Basal Ganglia

 • Globus Pallidus Internal and External (Globus pallidus intern och extern)
 • Nucleus Ruber
 • Substantia Nigra Compacta och Reticulata
 • Subthalamic Nucleus (Nucleus subthalamicus)
 • Ventral Tegmental Area (Ventrala tegmentområdet)
 • Ventral Intermediate Nucleus (Ventrala intermediära nucleus)
 • Zona Incerta

MR och CT

Cranial (Kraniellt)

och

Head and Neck (Huvud och nacke)

 • Brainstem (Hjärnstam)
 • Capsula Interna och Externa
 • Caudatus
 • Cochlea
 • Eyes (Ögon)
 • Globus Pallidus
 • Lens (Lins)
 • Putamen
 • Thalamus
 • Ventricles (Ventriklar)
 • Whole Brain (Hela hjärnan)

CT

Head and Neck (Huvud och nacke)

 • Cricoid Cartilage (Ringbrosk)
 • Mandible (Mandibula)
 • Manubrium
 • Lymph Levels (Lymfanivåer) (1A, 1B och 2-6)
 • Lymph Node (Lymfkörtel) (RCL, RP och RST)
 • Parotid Gland (Öronspottkörtel)
 • Sternocleidomastoid Muscle (Musculus sternocleidomastoideus)

Thoracic (Thorax)

 • Aorta
 • Esophagus (Matstrupe)
 • Esophagus (Matstrupe)
 • Heart (Hjärta)
 • Kidney (Njure)
 • Lung (Lunga)
 • Liver (Lever)
 • Ribs (Revben)
 • Sternum
 • Trachea (Luftstrupe)

Spine (Ryggrad)

 • All Single Vertebra (Alla enskilda ryggkotor)
 • Spine (Spinal Cord and Canal) (Ryggrad (Ryggmärg och spinalkanal))

Pelvic (Bäcken)

 • Bladder (Urinblåsa)
 • Hip Joint (Höftled)
 • Penile Bulb (Bulbus penis)
 • Prostate (Prostata)
 • Rectum (Ändtarm)
 • Seminal Vesicle (Sädesblåsa)
Art. nr 60917-68SV

Fecha de publicación: 2018-11-22