Object Management Anatomical Mapping

Juridisk information

Upphovsrätt

Denna handbok innehåller information om äganderätt som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av denna handbok får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Brainlabs varumärken

  • Brainlab® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.
  • iHelp® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.

Varumärken som inte tillhör Brainlab

Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Patentinformation

Denna produkt kan omfattas av ett eller flera patent eller pågående patentansökningar. För detaljer se: www.brainlab.com/patent.

Integrerad tredjepartsprogramvara

Denna programvara är delvis baserad på följande verk. Hela licensen och information om upphovsrätt finns på länkarna nedan:

CE-märkning  • CE-märkningen betyder att Brainlabs produkt uppfyller de väsentliga kraven i Europeiska rådets direktiv 93/42/EEG, det medicintekniska direktivet (”MDD”).
  • Anatomical Mapping ingår i Brainlab Elements Object Management, som är en klass IIb-produkt enligt de regler som fastställs i MDD.

Försäljning i USA

I USA får denna produkt enligt federal lag endast säljas av eller på order av läkare.

Art. nr 60917-68SV

Fecha de publicación: 2018-11-22