Object Management Anatomical Mapping

Menyn Data

Bakgrund

Anatomical Mapping väljer automatiskt den mest relevanta datauppsättningen och en standarddisplay.

För att justera standardlayouten, bilduppsättningen och/eller objektlistan som visas, väljer du Data för att öppna datamenyn.

Använda menyn DataNr

Flik

Beskrivning

Tips

Images

En lista över tillgängliga bilduppsättningar.

Välj MORE för att redigera de tillgängliga uppsättningarna.

Objects

En lista över objekt som finns inom den valda bilduppsättningen.

Välj ögonikonen för att visa/dölja alla objekten.

Additional Objects

En lista över tillgängliga anatomiska objekt.

  • Använd sökfunktionen för att hitta ett visst objekt (skriv * för att visa alla objekt).
  • När ett objekt väl är valt syns det under fliken Objects.

Tillgängliga layouter  • 3D-vy (uppe till vänster)
  • Snittsekvens (möjlighet att växla mellan A-, C- och S-snitt)
  • 3D-vy (uppe till vänster)
  • Axiella, koronala och sagittala snitt (A/C/S)
  • Enstaka snitt (möjlighet att växla mellan A-, C- och S-snitt)

Art. nr 60917-68SV

Fecha de publicación: 2018-11-22