Object Management Anatomical Mapping

Att använda systemet

Avsedd användning

Brainlab Elements Object Management är program för att skapa, förfina och kombinera segmenteringsobjekt. De skapade segmenteringsobjekten kan skapas för planering av vidare behandling.

Indikationer för användning

Brainlab Elements Object Management kan användas i alla kliniska arbetsflöden som kräver att segmenteringsobjekt skapas eller manipuleras. Denna produkt i sig har inga specifika kliniska indikationer.

Avsett patientunderlag

Det finns inga demografiska, regionala eller kulturella gränser vad gäller patienterna.

Avsedd kroppsdel eller typ av vävnad för anslutning eller interaktion

Enheten är endast programvara. Den interagerar inte med några kroppsdelar eller vävnad.

Funktionerna för granskning, förfining, kombination och marginal är inte begränsade till någon kroppsdel (d.v.s. att segmenteringsobjekt för alla kroppsdelar kan importeras och användas på det nämnda sättet).

Den faktiska tillgången till segmenteringsobjekt, och därmed den avsedda kroppsdelen, beror på licensieringsegenskaperna i Elements Anatomical Mapping.

Avsedd användarprofil

Programmet är avsett att användas av medicinsk personal och deras assistenter som arbetar inom områdena neurokirurgi och strålbehandlingsplanering.

Avsedd användningsmiljö

Brainlab Elements Object Management ska användas:

  • På en mottagning på sjukhus eller något annat ställe där det finns en dator

  • I en operationssal eller i rum som är lämpliga för kirurgiska ingrepp

Programvaran kan installeras på en Windows-standarddator med de definierade minimikraven.

En mer specifik avsedd användningsmiljö (t.ex. en särskild planeringsstation eller navigeringsplattform) kan förekomma när enheten används i kombination med andra enheter. Den avsedda användningsmiljön uppges sedan i det motsvarande systemets tekniska fil.

Rimlighetsgranskning

Varning
Art. nr 60917-68SV

Fecha de publicación: 2018-11-22