Object Management Anatomical Mapping

Anatomické objekty

Všeobecné informácie

Nasledujúce anatomické objekty sú k dispozícii pre automatickú segmentáciu. Po segmentácii sú tieto objekty uvedené pod kartou Additional Objects.

Dostupné anatomické objekty

Súbor snímok

Anatómia

MR

Cranial (Kraniálna)

 • Amygdala
 • Chiasm (Chiasma)
 • Central Sulcus (Centrálna (Rolandova) ryha)
 • Cerebellum (Mozoček)
 • Cerebrum (Veľký mozog)
 • Corpus Callosum (Kalózne teleso)
 • CSF (Mozgomiešny mok)
 • Geniculate Body (Geniculate nucleus)
 • Hippocampus (Hipokampus)
 • Hypotalamus
 • Optic Nerve and Tract (Zrakový nerv a dráhy)
 • Pineal Gland (Epifýza)
 • Pituitary Gland (Hypofýza)
 • Temporal Lobe (Spánkový lalok)
 • Vessel (Cieva)
 • White and Gray Matter (Biela a sivá hmota)

Basal Ganglia (Bazálna ganglia)

 • Globus Pallidus Internal and External (Vnútorný a vonkajší globus pallidus)
 • Nucleus Ruber
 • Substantia Nigra Compacta a Reticulata (Čierna hmota – pars compacta a pars reticularis)
 • Subthalamic Nucleus (Subtalamické jadro)
 • Ventral Tegmental Area (Ventrálna tegmentálna oblasť)
 • Ventral Intermediate Nucleus (Ventrálne intermediálne jadro)
 • Zona Incerta

MR a CT

Cranial (Kraniálna)

a

Head and Neck (Hlava a krk)

 • Brainstem (Mozgový kmeň)
 • Capsula Interna a Externa
 • Caudatus
 • Cochlea (Kochlea)
 • Eyes (Oči)
 • Globus Pallidus
 • Lens (Šošovka)
 • Putamen
 • Thalamus (Talamus)
 • Ventricles (Komory)
 • Whole Brain (Celý mozog)

CT

Head and Neck (Hlava a krk)

 • Cricoid Cartilage (Prstencová chrupavka)
 • Mandible (Mandibula)
 • Manubrium (Rukoväť hrudnej kosti)
 • Lymph Levels (1A, 1B, and 2-6) (Lymfatické úrovne (1A, 1B, a 2 – 6))
 • Lymph Node (RCL, RP and RST) (Lymfatické uzliny (RCL, RP a RST))
 • Parotid Gland (Príušná žľaza)
 • Sternocleidomastoid Muscle (Zdvíhač hlavy)

Thoracic (Hrudná)

 • Aorta
 • Esophagus (Pažerák)
 • Esophagus (Pažerák)
 • Heart (Srdce)
 • Kidney (Obličky)
 • Lung (Pľúca)
 • Liver (Pečeň)
 • Ribs (Rebrá)
 • Sternum (Hrudná kosť)
 • Trachea (Priedušnica)

Spine (Chrbtica)

 • All Single Vertebra (Všetky jednotlivé stavce)
 • Spine (Spinal Cord and Canal) (Chrbtica (miecha a miechový kanál))

Pelvic (Panvový)

 • Bladder (Mechúr)
 • Hip Joint (Bedrový kĺb)
 • Penile Bulb (Žaluď penisu)
 • Prostate (Prostata)
 • Rectum (Rektum)
 • Seminal Vesicle (Semenný mechúrik)
Výrobok č. 60917-68SK

Fecha de publicación: 2018-12-07