Object Management Anatomical Mapping

Ponuka údajov

Základné informácie

Anatomical Mapping automaticky vyberá najrelevantnejší súbor údajov a predvolené zobrazenie.

Ak chcete upraviť predvolené usporiadanie, množinu obrazov alebo zoznam objektov, ktoré sa zobrazujú, vyberte položku Data, aby ste otvorili ponuku údajov.

Používanie ponuky údajovČ.

Karta

Opis

Tipy

Images

Zoznam dostupných množín obrazov.

Vyberte položku MORE , aby ste mohli upraviť dostupné množiny.

Objects

Zoznam objektov obsiahnutých v rámci vybratej množiny obrazov.

Ak chcete zobraziť/skryť všetky objekty, vyberte ikonu oka.

Additional Objects

Zoznam dostupných anatomických objektov.

  • Pomocou funkcie vyhľadávania nájdite konkrétny objekt (ak chcete, aby sa zobrazili všetky objekty, zadajte *).
  • Po výbere sa objekt zobrazí pod kartou Objects.

Dostupné usporiadania  • Zobrazenie 3D (vľavo hore)
  • Sekvencia rezov (možnosť na prepínanie medzi ACS rezmi)
  • Zobrazenie 3D (vľavo hore)
  • Axiálne, koronárne a sagitálne (ACS) rezy
  • Jeden rez (možnosť na prepínanie medzi ACS rezmi)

Výrobok č. 60917-68SK

Fecha de publicación: 2018-12-07