Object Management Anatomical Mapping

Kontaktné údaje

Podpora

Ak potrebné informácie nemôžete nájsť v tejto príručke alebo ak máte otázky alebo problémy, obráťte sa na podporu spoločnosti Brainlab:

Oblasť

Telefón a fax

E-mail

Spojené štáty, Kanada, Stredná a Južná Amerika

Tel.: +1 800 597 5911

Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazília

Tel.: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

VB

Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Španielsko

Tel.: +34 900 649 115

Francúzsko a francúzsky hovoriace oblasti

Tel.: +33 800 676 030

Afrika, Ázia, Austrália, Európa

Tel.: +49 89 991568 1044

Fax: +49 89 991568 811

Japonsko

Tel.: +81 3 3769 6900

Fax: +81 3 3769 6901

Očakávaná servisná životnosť

V prípade tohto produktu sa ponúkajú aktualizácie softvéru a podpora na mieste na dobu päť rokov servisu.

Spätná väzba

V tejto používateľskej príručke sa i napriek starostlivej kontrole môžu vyskytnúť chyby. V prípade návrhov na zlepšenie nás kontaktujte na adrese user.guides@brainlab.com.

Výrobca

Brainlab AG

Olof-Palme-Str. 9

81829 Munich

Nemecko

Výrobok č. 60917-68SK

Fecha de publicación: 2018-12-07