Object Management Anatomical Mapping

Rozpoczynanie pracy

Informacje ogólne

Anatomical Mapping pozwala sprawdzać i modyfikować obiekty. Aplikacja zapewnia funkcje umożliwiające manipulowanie obiektami za pomocą różnych narzędzi do obrysowywania.

Jakość obrazów

Na jakoś działania aplikacji Anatomical Mapping ogromny wpływ ma jakość zestawów danych. Oznacza to, że lepsza jakość obrazu będzie mieć pozytywny wpływ na jakość uzyskanej segmentacji. Dlatego Brainlab zaleca następujące specyfikacje:

  • Ponad 100 przekrojów
  • Poniżej 1 mm rozdzielczości w płaszczyźnie
  • W miarę możliwości FOV powinno być jak największe
  • Wysoki współczynnik kontrastu tkanki (tj. dobra wizualizacja różnych klas tkanek)
  • Wysoki współczynnik sygnału do szumu
  • Dostępne różne podtechniki obrazowania (T1, T2, FLAIR)
Nr art.: 60917-68PL

Fecha de publicación: 2018-12-06