Anatomical Mapping

Rozpoczynanie pracy

Informacje ogólne

Anatomical Mapping automatycznie tworzy obiekty segmentacji z dostępnych medycznych danych obrazowych. Wygenerowane obiekty mogą być przeglądane i dalej poprawiane.

Nr art.: 60917-42PL

Fecha de publicación: 2018-01-25