Object Management Anatomical Mapping

Het systeem gebruiken

Beoogd gebruik

De Brainlab Elements Object Management zijn applicaties voor het creëren, verfijnen en combineren van segmentatieobjecten. De gecreëerde segmentatieobjecten kunnen worden gebruikt voor aanvullende behandelingsplanning.

Indicaties voor het gebruik

Brainlab Elements Object Management kan worden gebruikt in alle klinische workflows waarbij de creatie of manipulatie van segmentatieobjecten nodig is. Het apparaat zelf heeft geen specifieke klinische indicaties.

Beoogde patiëntenpopulatie

Er zijn geen demografische, regionale of culturele beperkingen voor patiënten.

Beoogd deel van het lichaam of soort weefsel waarvoor het wordt gebruikt of waarmee het een interactie heeft

Het apparaat is uitsluitend softwarematig. Er is geen sprake van interactie tussen lichaamsdelen of weefsel.

De functies beoordelen, verfijnen, combineren en omkaderen zijn niet beperkt tot een lichaamsdeel, d.w.z. dat segmentatieobjecten van elk lichaamsdeel kunnen worden geïmporteerd en op de voornoemde wijze kunnen worden gebruikt.

De daadwerkelijke beschikbaarheid van segmentatieobjecten en daarmee van het beoogde lichaamsdeel, is afhankelijk van de licentiekenmerken van Elements Anatomical Mapping.

Beoogd gebruikersprofiel

De applicatie is bestemd voor gebruik door medische professionals en hun assistenten die werken in het veld van neurochirurgie- en radiotherapieplanning.

Beoogde gebruiksomgeving

Het Brainlab Elements Object Management wordt gebruikt:

  • in een kantooromgeving in een ziekenhuis of een andere locatie met een computer

  • in een operatiekamer of in kamers die geschikt zijn voor chirurgische ingrepen

De software kan worden geïnstalleerd op een standaard Windows-computer met de aangegeven minimum vereisten.

Er kan sprake zijn van een meer specifieke beoogde gebruiksomgeving, zoals een specifiek planningsstation of navigatieplatform, wanneer het instrument in combinatie met andere instrumenten wordt gebruikt. De beoogde gebruiksomgeving wordt dan vermeld in het technische bestand van het bijbehorende systeem.

Plausibiliteitsbeoordeling

Waarschuwing
Art-Nr.: 60917-68NL

Fecha de publicación: 2018-09-06