Object Management Anatomical Mapping

Data-menyen

Bakgrunn

Anatomical Mapping velger automatisk det mest relevante datasettet og en standardvisning.

Hvis du vil justere standardlayouten, bildesettet og/eller objektlisten som vises, velger du Data for å åpne datamenyen.

Bruke Data-menyenNr.

Fane

Beskrivelse

Tips

Images

En liste over tilgjengelige bildesett.

Velg MORE for å redigere de tilgjengelige settene.

Objects

En liste over objekter i det valgte bildesettet.

Velg øyeikonet for å vise/skjule alle objektene.

Additional Objects

En liste over tilgjengelige anatomiske objekter.

  • Bruk søkefunksjonen for å finne et bestemt objekt (skriv inn * for å vise alle objekter).
  • Når du har valgt et objekt, vises det under fanen Objects.

Tilgjengelige layouter  • 3D-visning (øverst til venstre)
  • Snittsekvens (mulighet til å velge mellom ACS-snitt)
  • 3D-visning (øverst til venstre)
  • Aksiale, koronale og sagittale snitt (ACS-snitt)
  • Enkelt snitt (mulighet til å velge mellom ACS-snitt)

Art. nr. 60917-68NO

Fecha de publicación: 2018-11-08