Object Management Anatomical Mapping

Slik kommer du i gang

Bakgrunn

Med Anatomical Mapping kan du gjennomgå og modifisere objekter. Applikasjonen har funksjoner du kan bruke til å manipulere objekter ved bruk av ulike verktøyer for målavgrensning.

Bildekvalitet

Anatomical Mapping påvirkes i stor grad av kvaliteten på datasettene. Dette betyr at bedre bildekvalitet vil generelt ha en positiv innvirkning på kvaliteten til den resulterende segmenteringen. Derfor anbefaler Brainlab de følgende spesifikasjonene:

  • Mer enn 100 snitt
  • Mindre enn 1 mm oppløsning i plan
  • Synsfeltet bær være så stort som mulig
  • Høy kontrast-til-vev-forhold (dvs. bra visualisering av de ulike vevklassene)
  • Høyt signal-til-støy-forhold
  • Ulike undermodaliteter tilgjengelig (T1, T2, FLAIR)
Art. nr. 60917-68NO

Fecha de publicación: 2018-11-08