Object Management Anatomical Mapping

Anatomski objekti

Opće informacije

Sljedeći anatomski objekti dostupni su za automatsku segmentaciju. Ovi su objekti nakon segmentacije navedeni u kartici Additional Objects.

Dostupni anatomski objekti

Skup slika

Anatomija

MR

Cranial (Kranijalni)

 • Amygdala (Amigdala)
 • Chiasm (Hijazma)
 • Central Sulcus (Centralna brazda)
 • Cerebellum (Mali mozak)
 • Cerebrum (Veliki mozak)
 • Corpus Callosum (Korpus kalozum)
 • CSF (Likvor)
 • Geniculate Body (Koljenasto tijelo)
 • Hippocampus (Hipokampus)
 • Hypothalamus (Hipotalamus)
 • Optic Nerve and Tract (Vidni živac i optički put)
 • Pineal gland (Epifiza)
 • Pituitary gland (Hipofiza)
 • Temporal Lobe (Temporalni režanj)
 • Vessel (Žila)
 • White and Gray Matter (Bijela i siva tvar)

Basal Ganglia (Bazalni gangliji)

 • Globus Pallidus Internal and External (Globus palidus, interni i eksterni)
 • Nucleus Ruber (Crvena jezgra)
 • Substantia Nigra Compacta and Reticulata (Substancija nigra, compacta i reticulata)
 • Subthalamic Nucleus (Suptalamična jezgra)
 • Ventral Tegmental Area (Ventralno tegmentalno područje)
 • Ventral Intermediate Nucleus (Ventralna srednja jezgra)
 • Zona Incerta

MR i CT

Cranial (Kranijalni)

i

Head and Neck (Glava i vrat)

 • Brainstem (Moždano deblo)
 • Capsula Interna and Externa (Kapsula, interna i eksterna)
 • Caudatus (Nukleus kaudatus)
 • Cochlea (Pužnica)
 • Eyes (Oči)
 • Globus Pallidus (Globus palidus)
 • Lens (Leća)
 • Putamen (Putamen)
 • Thalamus (Talamus)
 • Ventricles (Komore)
 • Whole Brain (Cijeli mozak)

CT

Head and Neck (Glava i vrat)

 • Cricoid Cartilage (Krikoidna hrskavica)
 • Mandible (Donja čeljust)
 • Manubrium (Manubrij)
 • Lymph Levels (1A, 1B, and 2-6) (Razine limfe, 1A, 1B i 2–6)
 • Lymph Node (RCL, RP and RST) (Limfni čvor, RCL, RP i RST)
 • Parotid Gland (Parotidna žlijezda)
 • Sternocleidomastoid Muscle (Sternokleidomastoidni mišić)

Thoracic (Torakalni)

 • Aorta
 • Esophagus (Jednjak)
 • Esophagus (Jednjak)
 • Heart (Srce)
 • Kidney (Bubreg)
 • Lung (Pluća)
 • Liver (Jetra)
 • Ribs (Rebra)
 • Sternum (Prsna kost)
 • Trachea (Dušnik)

Spine (Kralježnica)

 • All Single Vertebra (Svi pojedinačni kralješci)
 • Spine (Spinal Cord and Canal) (Kralježnica (Kralježnička moždina i kanal))

Pelvic (Zdjelični)

 • Bladder (Mjehur)
 • Hip Joint (Zglob kuka)
 • Penile Bulb (Bulbus penisa)
 • Prostate (Prostata)
 • Rectum (Rektum)
 • Seminal Vesicle (Sjemenski mjehurić)
Br. proiz. 60917-68HR

Fecha de publicación: 2019-08-08