Object Management Anatomical Mapping

Pravne napomene

Autorsko pravo

Ovaj priručnik sadrži informacije zaštićene autorskim pravima. Nijedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati niti prevoditi bez izričitog pisanog dopuštenja tvrtke Brainlab.

Zaštitni znakovi tvrtke Brainlab

  • Brainlab® registrirani je zaštitni znak tvrtke Brainlab AG u Njemačkoj i/ili SAD-u.
  • iHelp® registrirani je zaštitni znak tvrtke Brainlab AG u Njemačkoj i/ili SAD-u.

Zaštitni znakovi koji nisu u vlasništvu tvrtke Brainlab

Microsoft® i Windows® registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim zemljama.

Informacije o patentu

Ovaj proizvod može biti obuhvaćen jednim ili više patenata ili prijavom patenta/ata koja je u tijeku. Pojedinosti potražite na: www.brainlab.com/patent.

Integrirani softver drugog proizvođača

Ovaj se softver djelomično temelji na sljedećem radu. Cjelovita obavijest o licenci i autorskim pravima dostupna je putem poveznica u nastavku:

Oznaka CE  • Oznaka CE označava da su proizvodi tvrtke Brainlab usklađeni s osnovnim zahtjevima Direktive Europskog vijeća 93/42/EEZ o medicinskim proizvodima („MDD”).
  • Anatomical Mapping dio je značajke Object Management aplikacije Brainlab Elements koji je proizvod klase II.b u skladu s pravilima utvrđenima u Direktivi o medicinskim proizvodima (MDD).

Prodaja u SAD-u

Američki savezni zakon prodaju ove opreme dopušta isključivo liječniku ili na njegov nalog.

Br. proiz. 60917-68HR

Fecha de publicación: 2019-08-08