Object Management Anatomical Mapping

Juridiske oplysninger

Ophavsret

Denne vejledning indeholder eneretsinformation, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker

  • Brainlab® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
  • iHelp® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemærker, som ikke er Brainlabs

Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporations i USA og andre lande.

Patientoplysninger

Dette produkt kan være dækket af en eller flere patenter, eller afventende patentansøgninger. For yderligere oplysninger, se: www.brainlab.com/patent.

Integreret tredjepartssoftware

Denne software er delvist baseret på følgende arbejde. Den fulde meddelelse om licens og ophavsret kan findes på linkene nedenfor:

CE-mærke  • CE-mærkningen viser, at Brainlab-produktet opfylder de grundlæggende krav i Det Europæiske Råds direktiv 93/42/EØF, direktivet om medicinsk udstyr (”MDD”).
  • Anatomical Mapping er en del af Brainlab Elements Object Management, som er et produkt i klasse IIb i henhold til reglerne fastsat af MDD.

Salg i USA

Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til salg af eller efter henvisning fra en læge.

Art-nr.: 60917-68DA

Fecha de publicación: 2018-08-30