Object Management Anatomical Mapping

Používání systému

Zamýšlený účel

Brainlab Elements Object Management jsou aplikace pro tvorbu, vyhlazování a kombinaci objektů segmentace. Vytvořené objekty segmentace lze použít pro plánování další léčby.

Indikace použití

Brainlab Elements Object Management lze použít ve všech klinických pracovních postupech, které vyžadují vytváření nebo manipulaci se segmentovanými objekty. Produkt samotný nemá žádné konkrétní klinické indikace.

Zamýšlená skupina pacientů

Pro pacienty neexistují žádná demografická, regionální ani kulturní omezení.

Zamýšlená část těla nebo typ tkáně k aplikaci nebo interakci

Zařízení je pouze softwarové. Nedochází k žádné jeho interakci s tkání či částmi těla.

Funkce kontroly, vyhlazování, kombinování a tvorby okrajů nejsou omezeny na žádnou část těla (to znamená, že uvedeným způsobem lze importovat a použít objekty segmentace libovolné části těla).

Skutečná dostupnost objektů segmentace, a tím i zamýšlené části těla, závisí na licenčních funkcích aplikace Elements Anatomical Mapping.

Zamýšlený profil uživatele

Aplikace je určena k použití lékařskými profesionály a jejich asistenty, kteří pracují v oblasti neurochirurgie a plánování radioterapie.

Prostředí zamýšleného použití

Aplikace Brainlab Elements Object Management by se měla používat:

  • V prostředí nemocniční kanceláře nebo na jakémkoliv místě s počítačem

  • Na operačních sálech nebo v místnostech vhodných k operačním zákrokům

Software lze nainstalovat do standardního počítače se systémem Windows splňujícího definované minimální požadavky.

Když se zařízení používá v kombinaci s jinými zařízeními, může existovat konkrétnější prostředí zamýšleného použití (např. konkrétní plánovací stanice nebo navigační platforma). Prostředí zamýšleného použití je pak uvedeno v technickém souboru příslušného systému.

Kontrola hodnověrnosti

Varování
Číslo výrobku: 60917-68CS

Fecha de publicación: 2019-03-28