Viewer

Table of Contents

Başlarken

Giriş

Viewer birkaç kullanıma sahiptir. Örneğin:

  • Tıbbi görüntüleri ve Brainlab tedavi planlarını görüntüleme
  • Birden fazla çalışmanın görüntü setlerini karşılaştırma
  • Windowing ve ölçüm işlevlerini yapma

Viewer’ın Açılması

Lokal kurulum: Origin Data Management içinden Content Manager aracılığıyla Viewer’ı açın. Bu şekilde hasta dosyalarına erişebilir ve Brainlab yazılımını kullanabilirsiniz.

Web tarayıcısı: Origin Data Management aracılığıyla Viewer’ı açtığınızda hasta dosyalarına erişebilir ve Brainlab yazılımını kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Origin Data Management Yazılım Kullanım Kılavuzu’na başvurun.

Ekran DüzeniEkran düzeni verileri yan yana görüntülerken kullanıcının verileri karşılaştırmasını sağlar.

No.

Alan

Açıklama

Ana menü

Kullanılabilir işlevlerin menüsü.

Seçili görünüm

Seçili görünümde görüntü serilerinin adı ve simgeleri vurgulanır.

Ana Düğmeler

İşlevi etkinleştirmek için ilgili düğmeye basın.

Düğme

İşlevHome: Ana sayfanıza döndürür. Bütün değişiklikler (örn. seçili görüntü seti, windowing, yörüngeler, ölçümler, kırpılan kutular, 3D eşikleri) diğer uygulamalar için otomatik olarak kullanılabilir hale getirilir.Data: Verileri gizleme/gösterme menüsünü açar.Hasta adı ve kimliği: Seçilen hasta veya verilerde değişiklikler yapmak için hasta seçimine dönmek için seçin.View menüsü: Görüntüleme seçenekleri:Measure menüsü: Görüntü ölçümü seçenekleri (açılar, mesafeler vb.) ve ek açıklamalar.


3D Options menüsü: 3D görselleştirmeleri oluşturur, görüntüyü kırpar ve ilgili bölgeyi seçer. Ayrıca karma gerçeklik özelliklerine bağlanabilirsiniz.Comparison menüsü: Görüntü setinde mevcutsa Brainlab nesnelerinin karşılaştırmasını görüntüler.


Done: Devam edip değişiklikleri kaydeder.Back: Önceki ekrana dönmeden önce değişiklikleri kaydetmenizi ister.  • Verilerin başka uygulamalarda da kullanılması için Save seçin.

  • Verileri atmak için Discard seçin.

  • Cancel öğesini seçerek Viewer sayfasında kalın.

Mak. No. 60919-95TR

Date of issue: 2020-05-08