Viewer

Table of Contents

Kalibrering

Steg

1.

Välj Calibrate för att aktivera funktionen.

2.

Flytta och ändra storlek på cirkeln så att den motsvarar markörens storlek enligt uppmaning. Ändra storleken genom att trycka på och dra i dess kanter.

3.

Välj Enter Diameter Here och ange korrekta mått på din markör i dialogen.

4.

Välj OK.

Art. nr 60919-95SV

Date of issue: 2020-05-08